ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης

1cover3234567

ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης

Διαμετακομιστικό-Εμπορευματικό  κέντρο Βορείου Ελλάδος


  • Θέση: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
  • Τύπος: Βιομηχανικό κτήριο
  • Χρονολογία: 2001