Πολυιατρείο στην Πάτρα

123

Πολυιατρείο στην Πάτρα

Μελέτη για μετατροπή διατηρητέου κτηρίου του Ernst Ziller από την τράπεζα της Ελλάδος σε Πολυιατρείο, μονάδα αυξημένης φροντίδας-  Day clinic


  • Θέση : Οδός Αγίου Ανδρέα, Πάτρα
  • Τύπος: Μελέτη για μετατροπή διατηρητέου κτηρίου του Ernst Ziller από Τράπεζα της Ελλάδος σε Πολυιατρείο Μονάδα αυξημένης φροντίδας - Day clinic
  • Χρονολογία: 2012