Αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης

5cover4123

Αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με το γραφείο «ARIS ARCITECTS»

Μελέτη κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου


  • Θέση : Ηράκλειο Κρήτης
  • Τύπος: Συμμετοχή σε διαγωνισμό με το γραφείο ‘ARIS ARCHITECTS’ Μελέτη κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου
  • Χρονολογία: 2003