Αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας

1cover23456789

Αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με το γραφείο «ARIS ARCITECTS»

Μελέτη κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου


  • Θέση : Πάτρα
  • Τύπος: Συμμετοχή σε διαγωνισμό με το γραφείο ‘ARIS ARCHITECTS’ Μελέτη κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου
  • Χρονολογία: 2003