Κ. Παπαπολίτης AEBE με την υπογράφη της Έφης Τσιμή